Muzikoterapie

Léčivé tóny pro tělo i duši

Hudba jako součást života

Hudba provází celý můj život, je součástí každého mého dne, období života a je v ní obsaženo vše, co se těžko slovem předává. Trávila jsem mnoho času ve zkušebnách, na koncertech, pořádala jsem mnoho hudebních akcí, festivalů a setkávala se s různými hudebníky.

Sama jsem od dětství zpívala ve sborech, hrála doma na nástroje pro zábavu nebo s přáteli, až mě život dovedl ke studiu Celostní muzikoterapie. To byl zlomový okamžik ve vědomém vnímání hudby a celkově léčivých účinků vibrace různých nástrojů i samotného hlasu.

Sunrea - muzikonterapie

Čím je pro mě muzikoterapie

V roce 2011 jsem začala praktikovat muzikoterapii u předškolních dětí. Skrze otevřenost, pravdivost a přirozenost dětí, jsem i já měla možnost se otevřít novému vnímání, co vlastně díky hudbě můžeme uvidět, ucítit.

Léčivý zvuk

Hlubinné ponoření do vnitřního světa je díky hudbě neskutečně rychlé. A to díky tónům a zvuku, vibraci, frekvenci, která každá hudba v sobě nese.

Dokážeme prožít intenzivněji emoce, můžeme uvidět více radosti nebo naopak vnitřních bolestí, které jsou v nás hluboko schované. Dalo by se říci, že každá hudba, která nás dokáže odpoutat od ega a mysli, je muzikoterapií. Muzikoterapie je pro mně zvuk, který má léčivé účinky. To se může praktikovat a projevovat různými způsoby.

"Libozvučná rezonance spouští novou vibraci v našich buňkách."

Muzikoterapie pro malé i velké

Pracuji většinou ve skupině dětí nebo dospělých a díky tomu se můžeme společně naučit nejprve naladit na sebe sama a poté vytvářet společný rytmus. Pracuji velmi intuitivně a v napojení na jednotlivce i celkovou skupinu. Používám nástroje k uvolnění nahromaděných emocí, k transformaci něčeho nového a ve finále velmi libuzvučného.

Nástroje pro muzikoterapii

Díky tomu, že používám nástroje v alikvótním ladění, dokáží na tyto nástroje hrát i lidé bez hudebního vzdělání. Kouzlo těchto nástrojů často uvolní i strach ze zpěvu a lidé, kteří si myslí, že neumí zpívat, najednou zpívají a vytvářejí něco nepopsatelného.

Mám k dispozici přes 16 nástrojů z Čech, Dálného východu i Afriky. Některé nástroje lze používat k diagnostice zatížení člověka a zároveň k léčení tohoto místa.

Muzikoterapie - Veronika Gelnarová
Sunrea - muzikonterapie

Muzikoterapie pro děti

Hodiny muzikoterapie pro děti obsahují část, kde se pomocí her zbavujeme zatěžujících emocí, rozproudíme energii, pracujeme na skupinovém propojení a tématech, které si děti s sebou přinášejí. Dokážeme se zklidnit, řádit, tančit nebo jen dýchat.

Každá hodina obsahuje intuitivní hru a zpěv na nástroje a také písně s hlubším přesahem. Někdy zpíváme mantry, někdy tradiční české nebo indiánské písně. Na závěr děti relaxují a já jim hraji na nástroje a zpívám. Poté děti sdílí prožitky z meditací.

Máme své rituály, hodina obsahuje vždy prvky živelnější i klidnější, ale pokaždé trochu jiné, aby děti kroužek bavil.

Muzikoterapie pro dospělé

Při práci s dospělými pracuji v podobném duchu, ale místo her zařazuji prvky seberozvojových činností, kdy se každý může lépe zakoncentrovat na sebe a poté i na druhé. Jednotlivé sekvence jsou delší a dokážeme vytvářet a udržet hudbu v delší časové sekvenci a tím zaktivovat i její léčebné účinky.

Uvolnění a bezpečný prostor

Nástroje mají sice všechny krásný zvuk, ale teprve po delším hraní se lidé většinou dokáží více uvolnit a odplavovat vše nepotřebné. Někdo se díky hudbě dokáže dostat do stavu změněného vědomí, někdo popisuje, že cestuje časem a někde vnímá barvy a energie sebe i prostoru. Každý to má trochu jinak, ale u všech se odehrává něco uvnitř.

Na konci sdílíme prožitky společně nebo jednotlivě dle potřeby a případně pracujeme s tématem dál, pokud je potřeba.

Hudbu se poslední čas snažím i nahrávat a vytvářet tak meditativní nahrávky, které jsou zatím u zrodu a budou snad brzy k dispozici.

Vaše zážitky s muzikoterapií

"Při muzikoterapii s Veronikou se člověk jakoby přenáší do jiných dob, jakoby vás její hlas zavedl do jiných světů a člověk zažije krásné a hluboké chvíle."

Anička

"Když Veronika rozezvučí své nástroje a přidá k nim i svůj zpěv, cítím velké propojení a uvolnění svého těla i mysli. Jsem vděčná, že jsem Veroniku potkala na své cestě a těším se na další naše setkání."

Dita

Muzikoterapie

Jak do slov dát,
Co se dá jen zpívat a hrát.

Nástroj libozvučný každý zvládne rozeznít,
Tělo i ducha nechat v prostoru rozprostřít.
Nechat plynout zvukem vše dál.
Cítí bezpečí i ten, kdo se bál.

Naladit se na svou vnitřní píseň a nechat ji znít,
Nechat ruce hrát, hlas zpívat, nechat věci se dít.
Žasnout nad zvukem, pohybem těla,
Jakoby se Matka Země celá chvěla.

Žasnout a nechtít nic,
Slyšet skrze hudbu život svůj, co víc.

TOP