Má cesta

Cesta je cíl

Má cesta je esencí života, která se neustále proměňuje. Ženou a matkou však stále zůstávám. Bylo mi ctí přivést na tento svět tři krásné bytosti a kráčet hlubokou očistnou cestou seberozvoje se svým mužem. Rodina je pro mne středobod, ze kterého se odrážím do mých dalších světů, radostí a duchovních ponorů. Dětský svět je mi stále nejbližší a tak má profese Montessori pedagožky je pro mne darem, místem radosti a seberozvoje. 

Sunrea - cesta
Veronika Gelnarová - rodina

Svět dětí, dospělých i skupin

Od roku 2004 se zabývám světem předškolních dětí jako učitelka v mateřské škole. Ráda pořádám besedy a semináře s touto tématikou. Prošla jsem nejen vysokoškolským vzděláním, ale i mnoha kurzy, semináři a projekty. Na této obohacující cestě jsem se v roce 2006 začala zabývat jógou pro dospělé, kurzy a lektorováním dětské jógy a poté jsem vystudovala Celostní muzikoterapii.

Svět bylin a přírodu miluji od dětství, byla jsem často sama v lese, na zahradě s babičkou a měla možnost vidět každodenní zázraky přírody. Tím jsem stále fascinována a věřím, že úžas nikdy neskončí. Všechny tyto oblasti mě stále baví a přes všechny své zkušenosti se snažím prohlubovat každou z mých činností a vnímat je v propojení. 

V intuici

Nejraději pracuji v napojení a intuici na daný okamžik, děti, dospělé, skupinu, ale hlavně sama na sebe. V okamžiku, kdy vím, kdo jsem, pak mohu  vstoupit do společného prostoru nebo do světa druhého. Uvědoměním sama sebe si uvědomuji více druhou bytost a jeho kvality, dary i zatížení. Před 16 lety jsem objevila další pohled na život a tím je jóga, konkrétně Iyengar jóga. Pamatuji si první lekci a vím, že to byl okamžik uvědomění, že je to něco, co do mého života patří a že začíná další objevná cesta v mém životě. Lektorování jógy pro dospělé je něco, co mi v pokoře a vděčnosti pokaždé vhání slzy do očí a naplňuje mé srdce radostí.

Sunrea - v intuici
Sunrea - v napojení

V propojení s přírodou

Stejně tak příroda a možnost vyzkoušet si žít a tvořit s rodinou v divoké přírodě mi dala do života nepopsatelné zkušenosti, za které jsem ze srdce vděčná.

Je mi blízké propojování všeho, co mi dává smysl. Miluji pohyb, který je propojen s hudbou, dechem, nitrem, vůní, vědomím, vesmírem, přírodou a léčivou energií. Miluji tanec a tvoření hudby, kreslení a také básnění. 

BáSnění

Ráda píšu básně ve stavech hlubšího ponoru, který většinou vytvoří hudba. Po dopsání básně nikdy nevím, co jsem napsala a s úžasem si pak čtu, co skrze mou ruku prošlo.

Velmi podobný proces je i i pří mých dalších činnostech jako je tvorba hudby. Jsem v napojení na intuici a jen nechávám v uvolnění proudit energie ze srdce.

Jsem stále na cestě, každý den začínám nové, ale zároveň navazuji na již zvědomělé, prožité a cítím kdo jsem a kam jdu - to mi přijde jako základní aspekt mého života.

Na mé cestě jsem potkala mnoho skvělých lidí a stále potkávám. S vděčností se stále inspiruji v tom nekonečném proudu tvoření života.

 

Těším se na naše setkání!

Sunrea - básnění

Má cesta

Jsem z rytmu srdce stvořená,
do lásky Země vnořená.
Od mala tančím, zpívám, tvořím,
směju se a do květů se nořím.
Jsem radostí a někdy i smutkem,
každý den je živený ze srdce skutkem.
Překážek a výzev život mi mnoho dal.
Vždy srdce rozhodlo, abych šla dál.
Tančím krajinou, splývám s vodní hladinou.
Létám s ptáky, hledím z výšky na svět.
Stávám se větrem, kapkou deště, vracím se zpět.
V pradávných tónech poznávám svou píseň.
V lůně přírody cítím od bytostí lesa jejich přízeň.
Staré já umírá a nové se rodí, den co den.
Hledím do tvého chrámu přírody, vše se mění, není to sen.
Nádech a výdech, v pokoře začínám svůj den.

Hudba
TOP